Erfaringer fra Sverige

I Sverige har Skandia gennem en årrække haft et samarbejde med de svenske nationaløkonomer Ingvar Nilsson og Anders Wadeskog fra Institute for Socio-Ecological Economics (SEEAB) om at opgøre samfundsprisen ved, at op mod 10 procent af hver eneste årgang falder gennem det svenske velfærdssystem og lever uden for samfundet.

Vi kalder regnestykket for "utanforskapets pris".  Og det er med den baggrund, at Skandia i Danmark har indledt et samarbejde med CEBR om tilsvarende at beregne udenforskabets pris i Danmark.

Med udgangspunkt i "Utanforskapets pris" har Skandia, Ingvar Nilsson og Anders
Wadeskog udviklet Skandia-modellen, der gør det muligt for svenske kommuner at
beregne samfundsværdien ved lokale forebyggelsesinitiativer og sociale indsatser. I dag er over 80 svenske kommuner uddannede i brugen af Skandia-modellen
som prioriteringsværktøj, når de skal beregne den langsigtede effekt af at
iværksætte forebyggende indsatser og sociale investeringer over for fx udsatte
børn og unge.  

De erfaringer har Skandia overført til Danmark. For vi tror på, at der også i Danmark kan være store sociale og økonomiske gevinster at hente ved at satse endnu mere på
forebyggelse og opsøgende arbejde - ikke mindst over for de unge.

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til Udenforskabets pris eller Skandia-modellen, så kontakt os.

>> Kontakt os

Hent brochure

I samarbejde med

isamarbjdemed_CBS