Om udenforskab

Udenforskab er betegnelsen for en gruppe af mennesker, som socialt, helbredsmæssigt eller arbejdsmæssigt, er uden for samfundet.

Udenforskabets pris angiver det økonomiske potentiale/gevinst, som samfundet går glip af ved ikke at hjælpe denne gruppe.

Udenforskab har først og fremmest store menneskelige omkostninger i form af mistet livskvalitet for den enkelte. Det kommer vi aldrig til at sætte kroner og ører
på. Men vi kan regne ud, hvad udenforskab koster i fx øgede udgifter til
social- og sundhedsydelser, kriminalforsorg, retsvæsen og mistede indtægter i
form af skatter. Og med den viden kan vi ud fra et helhedsperspektiv investere i forebyggende indsatser og dermed øget livskvalitet for flere.

Målet med arbejdet omkring underforskabets pris er, at vi kommer til at se forebyggelse som en investering, snarere end en omkostning.

Læs mere her >>

Velkommen til Danmark

VelkommentilDK_th

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til Udenforskabets pris eller Skandia-modellen, så kontakt os.

>> Kontakt os

I samarbejde med

isamarbjdemed_CBS